Regels zijn regels, toch?

“Religie is alles wat regels belangrijker maakt dan relatie.”
Ik las deze zin eens in een blog op CIP en ik ben het er mee eens. De relatie gaat volgens mij nog boven de regel, dus als gelovige ben ik wars waar het religie betreft. We leven in een wereld dat vast zit aan regelgeving en controle. Deze wetenschappelijk ingestelde cultuur heeft ons getraind om ons op al het fysiek aantoonbare te richten en bedenken daardoor allerlei regeltjes. En, regels zijn regels. Alles wat buiten de lijntjes valt is niet goed en ik denk dat wij zo langzamerhand vastlopen door maar mee te moeten met de steeds evoluerende norm en regelgeving. Ik vraag mij af hoe rekbaar wij als mens nog zijn. Juist wat regels betreft. Gaat de mens, volgens Jezus, niet boven de regel?

Eigen regels

Regels zijn nodig. I know. Juist om die eigenzinnige en grenzeloze projectielen als ik op het juiste pad te houden. God heeft regels niet voor niets gesteld. Het voorkomt onze menselijke dwaling. Ligt die dwaling alleen niet in het vasthouden aan de door onszelf bedachte en steeds veranderende regelgeving? Als mens willen wij ons best aan regels houden, maar dan wel zo dat het niet te veel moeite kost en het ons iets oplevert. Ondertussen verwachten wij dat anderen zich aan de, voor ons zo makkelijke, regels houden en oordelen wij te snel wanneer dit niet gebeurd. En, het gekke is. Als iemand door een liefdevolle inschatting iets buiten de regel toestaat, dan is er wel weer een groep die daar teleurgesteld over is, in verzet komt en de ander op de regel wijst. ‘Hé, en ik dan?’  
Volgens mij liet Jezus ons duidelijk zien dat de relatie veel belangrijker is dan welke regel dan ook. Hij was onze beste leraar en gaf in alles God, de beste Regelgever, de eer. 
Over leraren gesproken, ik heb het te doen met de leraren in het onderwijs. Ook zij zitten vast aan regelgeving en met het te kort aan mannelijke leerkrachten zal het er niet minder op worden. Ik zie dat men in het onderwijs, net als in de zorg, bijna niet meer op eigen gevoel of kunde ingeschat kan worden. Iedereen wordt getoetst, verslaglegging is een grotere taak en in minder tijd moet meer werk worden en dat moet vooral zo vriendelijk mogelijk gebeuren. De kinderen met rugzakjes en eisen van ouders nemen toe en het halen van doelen en targets is de normaalste zaak geworden in dienstverlenende beroepen. De regelgeving wint het van de aandacht voor de ander en door dat gevoel van tekort bedenken we alleen nog maar meer regels. Dan streef je toch het doel voorbij?

Ik geloof dat onze menselijke interpretatie en een kracht die goddelijke regels verstoort ons in de weg zit.

De enige wet

Ook ik vind excuses om mij niet aan regels te houden. Zo ook op mijn werk in de zorg. Regels, die volgens mij op persoonlijke of financiële gronden worden gemaakt en ten koste gaan van kwetsbare mensen. De vraag is alleen, is hier de bejaarde de kwetsbare partij of ondertussen ook het overwerkte personeel? De werkdruk is hoog, de persoonlijke relaties gaan achteruit en aangezien negentig procent van mijn collega’s uit vrouwen bestaat, wordt er aardig wat geklaagd. Als hoog sensitief dametje raakt het mij als een zieke oudere alleen op de kamer ligt en mijn collega’s gefrustreerd rondlopen, omdat zij geen tijd hebben want de hele afdeling schreeuwt om hun medicatie en een toiletbeurt. De klaagzangen zijn hoog bij het gebrek aan aandacht, zowel bij de ouderen als het personeel, met het gevolg dat ook ik harder voor de ander ga lopen en dezelfde vermoeidheid en gemopper ervaar. Besmetting van de verkeerde dingen ligt op de loer en bidden en schrijven hierover brengt dit gelukkig aan het licht. Natuurlijk kan je weglopen en onverschillig worden, maar ik kan het niet laten om andermans leiden te verminderen en toenemende regelgeving die soms juist ten koste gaat van de mens te benoemen. Nu wil ik graag nog eens leren hoe dit te doen zonder dat het mij leegzuigt. Mijn eigen excuses en ongeduld zitten soms in de weg, maar God laat mij geduldig in iedere moeilijke situatie zien dat ik in staat ben om nieuwe concepten te scheppen die mijn menselijke geest overschrijden. Hij laat veelzijdige mogelijkheden zien en in mijn ogen soms tegenstrijdige antwoorden. Later ontdek ik dat God het altijd bij het juiste eind had en Hij gericht is op mij als mens in mijn unieke situatie. Soms vraagt Hij mij iets anders te doen dan een ander. Ik geloof dat onze menselijke interpretatie en een kracht die goddelijke regels verstoort ons in de weg zit. Jezus geeft de enige juiste oplossing in iedere situatie en juist met al onze verschillen. Ook al wordt de werkdruk soms erg hoog en worstel ik met mijn eigen excuses, ik weet dat God mij altijd helpt met het leren begrijpen van Zijn regels. Dat is geen religie, dat is liefde.

Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Romeinen 13:8

2 comments on Regels zijn regels, toch?

  • Rien van der Meer

    Zoals altijd met veel interesse en plezier je blog gelezen. Al is het onderwerp best “zwaar” te noemen is het toch hartstikke leuk en duidelijk geschreven. Het “doorgaande tobben” in de zorg is inderdaad te gek voor woorden. Maar ja, die regels iedere keer maar weer. Overigens zie ik geen direct verband tussen “de tips van God” en de werkdruk verbetering. Een telefoontje met directe tips komt er niet. Maar als jij – en met jou vele anderen – daar baat bij hebben is dat zeer waardevol. Liefde en religie is eigenlijk een onloskoppelbare combinatie. Toch ??? Voor hen die daar in geloven is dat bijna vanzelfsprekend lijkt mij. Vooral dat ‘geloof’ vasthouden zou ik zo zeggen. Al met al weer met plezier jouw blog gelezen Linda. XX

    • Linda Klinkenberg (author)

      God geeft ons wel goede tips, alleen is onze lijn steeds in gesprek 😉 Liefde is het hoogste en inderdaad onlosmakend aan religie. Maar, ja zijn er regels aan liefde? Volgens mij is het goede doen, keer op keer, onze enige taak. Dat is al moeilijk genoeg en zoek ik die 24-uurs hulplijn graag op voor wat tips! Dank paatje voor je reflecterende reacties altijd! Ook bij jou kan ik altijd terecht. <3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *