Genezing door geloof

Een medisch wonder! Dat is het antwoord als iemand zonder medische verklaring van een ziekte of pijn is genezen. Wetenschappelijke verklaringen zijn er niet en dus vraagt men zich af waar deze spontane genezingen thuishoren. Met nieuwsgierigheid kijk ik uit naar het onderzoek over wonderbaarlijke gebedsgenezingen door de Vrije Universiteit van Amsterdam, aangezien ik geloof dat er een God is die kan genezen en dat gaat verder dan ons brein en de wetenschap.

In het onderzoek van de VU wordt de aankomende tijd gekeken naar de theologische, filosofische en geneeskundige kant van gebedsgenezing. Bijzonder, al verheugt niet iedereen zich daarop. Zo lees ik op internet dat Rien Vermeulen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij het onderzoek gevaarlijk vindt. Volgens Vermeulen moet wetenschap en geloof niet met elkaar verward worden. Ik ben het eens met zijn stelling dat geloof iets heel anders is dan wetenschap. Volgens de bijbel is geloof de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en dat je overtuigd bent van het bestaan van de dingen die je niet ziet (Hebreeën 11:1). Naar mijn mening hoeven geloof en wetenschap elkaar alleen niet uit te sluiten. Zo geeft neurowetenschap geen definitieve antwoorden op ons menselijke zoektocht naar zelfkennis en blijkt het geloven in God neurologische processen juist positief te beïnvloeden. Wetenschap en geloof kunnen elkaar prima aanvullen.

Ook al blijven de redenen waarom iemand wel of niet geneest vaak voor ons verborgen, het bewijs van gebedsgenezing ligt in de verhalen van mensen die opstaan uit een rolstoel of spontaan genezen van een ziekte of kwaal door te bidden. En, het is geen film. Het gebeurt.
Geloof of wetenschap, Natasja Versteegen uit Utrecht is in ieder geval overtuigd van de waarheid van Goddelijke genezing. Zij is een van de vijftien mensen die ik mocht interviewen en is genezen van longkanker, zonder medische verklaring. Natasja is een optimistische vrouw met een groot geloof. Ook als de artsen haar op vijftienjarige leeftijd vertellen dat zij schildklierkanker heeft en twee operaties nodig zijn om het gezwel en haar schildklier te verwijderen. Daarnaast blijkt ze uitzaaiingen naar de lymfeklieren en beide vertakkingen van de longen te hebben.
Het eerste wat Natasja tegen de dokter zegt is: ‘Ik geloof in God en als Hij zegt dat ik blijf leven, dan blijf ik leven.’ De artsen vinden dat Natasja onrealistisch gedachten heeft, want haar vooruitzichten blijken niet positief. Na twee en half jaar is Natasja uitbehandeld. Medisch gezien is er geen kans op herstel voor de longkanker. ‘Dit is het,’ wordt haar verteld. Toch voelt Natasja in het hele proces de aanwezigheid van God en hoe moeilijk soms, zij blijft geloven dat God het hoe dan ook uit de hemel laat vallen. Dan belandt zij onverwachts op een genezingsavond en krijgt de voorganger door dat hij voor iemand in een bepaald vak met de specifieke kanker moet bidden. Natasja weet dat het over haar gaat.
Zo legt ze mij uit: ‘Het is zo moeilijk om te beschrijven,’ Ik kon er niet omheen. Ik werd helemaal warm en op het moment dat hij vraagt om naar voren te komen en ik het podium zie, vind er een wandeling van genezing plaats. Op het podium werd ik gezegend. Geen rare fratsen, zoals handoplegging, maar gewoon een krachtig gebed. Deze man zei dat ik nog lang zou leven als hij al dood zou zijn.’
Natasja weet dan in haar hele zijn: ‘Het is goed, het is klaar. God bekrachtigde dit met zijn liefde en rust en ze wist: ‘ook al was er geen werelds bewijs, wonderen bestaan echt.’
Er staat op dat moment nog een gesprek in het ziekenhuis gepland en Natasja vertelt de arts wat haar is overkomen. Uit respect, ondanks zijn ongeloof laat de arts nog een eindscan maken. En, wat blijkt? De uitslag is negatief. Natasja is genezen van longkanker en is nu, acht jaar later, nog steeds gezond. Ondanks de medische wetenschap, die wellicht tot een gesloten wereldbeeld leidt, spreken sommige artsen hier ook over een wonder. Andere artsen houden zich vast aan de kracht van het lichaam en een positieve geest.
Natasja heeft haar verklaring: ‘Het is misschien niet gepast of het klinkt hoogmoedig, maar het is echt zoals ik het ervaar. Ik durf in mijn leven meteen tegengas te geven met positieve dingen en durf situaties aan te gaan en te bestrijden met Gods woord. God heeft mij gered en ik heb onwankelbaar geloof, waar ik anderen graag over wil vertellen.’

Natuurlijk is God geen kosmisch verkoopautomaat die alles maar geeft wat je wilt. Het is een mysterie, maar het gaat erom uit te zien naar genezing en als God het wil, te verwachten. Er is geen ware theologische verklaring van alles en toch geven deze verhalen hoop. En hoop is groter dan angst.

One comment on Genezing door geloof

  • Rien van der Meer

    Geloof kan veel goeds doen !!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *