De Bijbel in een nieuw jasje

Tegenwoordig heb je de Bijbel in alle kleuren, maten en vertalingen. Leuk, een moderne Bijbel! Zelfs gratis in een app. Deze gewone taal brengt het Bijbelverhaal dichtbij. Ze liggen bij mijn jongens, ietwat in het stof, op hun nachtkastje en ik hoop dat de Bijbel de interesse houdt van de komende generatie. Zingevingsvragen kunnen hierin beantwoord worden, waarbij de lezer niet per definitie een streng gelovige is. Ik ben dan ook een voorstander van een bijbel die met de tijd meegaat, zonder afbreuk te doen aan de inhoud en God.

Toegankelijk

Zo belde een familielid met de vraag welke Bijbel hij moest kopen. Met de simpele reden dat hij vond dat hij de Bijbel een keer gelezen moest hebben.
“Leuk!”
Zelf lees ik graag de Herziene Statenvertaling met poëtische woordkeuze, maar ik gaf dus het advies de Bijbel in gewone taal aan te schaffen. Uiteraard bij de plaatselijke boekhandel. Waarbij ik toevoegde om bij vragen deze gerust aan mij te stellen en niet meteen met Genesis te beginnen, maar te starten met het Nieuwe Testament.
“Dan begrijp je de betekenis van de verhalen in het Oude testament wellicht wat beter”, hoorde ik mijzelf zeggen.
Het Oude Testament vond ik soms wat lastig en deze tip hielp mij enorm. Zou het überhaupt een idee zijn om het Nieuwe Testament als eerste te plaatsen? Laten we beginnen met het goede. Heerlijk! Meteen het Bijbelverhaal over de komst van Jezus, het grootste teken van Gods liefde. Waarnaar je het Oude Testament vanuit dit perspectief kan lezen.  

Verandering

Johannes 3: 16 is misschien wel een van de belangrijkste verzen in het Nieuwe Testament. ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
Dit naar voren verplaatsen lijkt natuurlijk een onzinnige gedachte van mij, want veranderingen leggen op alle gebieden gevoeligheden bloot. Ook binnen de kerk. Zo las ik pas een artikel dat het Nederlands Bijbelgenootschap er voor kiest om bij de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling de zogenaamde eerbiedskapitalen weer in ere te herstellen voor alle verwijzingen naar God. Blijkbaar stoorden Bijbellezers zich massaal aan het ontbreken van de hoofdletters. Wat ik dan weer interessant vind. Voor mij is de mannelijke verwijzing naar de Godsnaam eigenlijk vanzelfsprekend. Dit beschrijven met een hoofdletter staat voor eerbied en natuurlijke ordening. Maar, kan het geloof dan nog mee met deze tijd? Met een jonge generatie die met gelijkwaardigheid en niet met “kapitalen” is opgegroeid? Storen de Bijbellezers zich aan de verandering of het ontbreken van eerbied? Waarbij ik over beide visies in deze tijd zo twee rebelse blogs kan schrijven.

God is God

Als ik mij online verdiep, lees ik dat de argumenten in eerste instantie waterdicht waren om de eerbiedskapitalen juist áf te schaffen. Het meest doorslaggevende argument is uiteraard dat deze niet te vinden zijn in de bronteksten. Wauw! Dat is interessant en voor mij ineens de reden om hier anders naar te kijken, los van de gedachte dat God niemand wil uitsluiten om bij Hem, ik hou mij nog even aan mijn oude kapitale gewoonten, te laten komen.

God stelt andere machten in zijn schaduw.

Het wordt wat ingewikkeld en ik merk dat God niet opgesloten kan worden in mijn beperkte menselijke taalgebruik. Hoe beschrijf je in deze tijd het allerhoogste? God stelt andere machten in zijn schaduw. Niks of niemand is groter dan God. Ik vraag mij even af of het niet een gemiste kans is wanneer we de drie-eenheid God, Jezus en de Heilige Geest met hoofdletters plaatsen en verder het boek in kleine kapitalen houden. Vanuit de visie dat we in 2021 leven en een jonge generatie – die toch al minder snel een boek leest, laat staan een van duizenden pagina’s, de waarheid makkelijker tot zich neemt. 
Voor mij is God een persoonlijke relatie en niets abstracts en volgens de Bijbel lijken we ook op Hem. Wat meteen aangeeft dat Ik dus ook een hoofdletter waard ben. Toch, wanneer ik die waarheid opschrijf, komt bij mij de persoonlijke verwarring. Ondanks mijn eigenwaarde weet ik dat God groter is en wat lijk ik graag op Hem. Vanuit die dankbaarheid en liefde is alles dan ook meer dan kapitale letters waard. 

4 comments on De Bijbel in een nieuw jasje

 • Rien van der Meer

  Moderniseren kan nooit kwaad, dus ook de bijbel wat ‘updaten’ is prima. En natuurlijk las ik weer met plezier jouw visie op e.e.a.. Prachtige zinsopbouw en woordkeus. Schrijversacademie heeft (naast talent) zijn nut bewezen.
  Volgende blog vlak voor de verkiezingen over politiek in relatie met Corona ?? 🙂 XX

  • Linda Klinkenberg (author)

   Ha pap! Dank. Goed idee. Wie weet… Al is zijn dat drie hele lastige onderwerpen: politiek, in relatie én corona! 😆 Misschien eens tijd voor een fictief stukje!

 • Beata

  Tja…. als je beseft dat de bijbel al een aantal keren is herschreven, er zijn hele teksten eruit gelaten en ook weer heel bijzonder: hele teksten aan toegevoegd, afhankelijk wat een paus op dat moment nodig achtte. Ik vraag me serieus af: in hoeverre is de bijbel nog überhaupt correct / juist ?

  • Linda Klinkenberg (author)

   Hee Beaat, ik lees je reactie nu. Ja, alles verandert naar de tijd en met de juiste intentie. Het is voor mij een spiegel en leerboek en de liefde en kracht van God wordt hierin uitgedrukt. Het Woord van God, inclusief de geschreven woorden van mensen vanuit Gods geest en persoonlijke interpretaties, is nog steeds even constructief voor ons. Ik volg nu een leesplan om de Bijbel in een jaar te lezen met een paar anderen. Echt goed!!! 💌

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *