Privacy Policy

Privacy policy

Ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening hanteert Linda het uitgangspunt dat alleen de hoogst mogelijke kwaliteit voldoet. De bescherming van de privacy van klanten, potentiële klanten en de daaruit voortvloeiende bescherming van en omgang met hun (persoons-) gegevens is dan ook een speerpunt in ons kwaliteitsbeleid. Voornoemde voldoet aan de criteria zoals geformuleerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gelden voor de op specifieke diensten van toepassing zijnde beroeps-, branche- en/of ethische codes.

Linda draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden (door)verkocht.

Bij aanvullende vragen aangaande de Privacy Policy van Linda kunt u zich wenden tot info@lindaklinkenberg.nl.